> Услуги > Изграждане и охрана с видеонаблюдение на обекти

Дейностите на обекта се записват по определен от клиента график или денонощно според неговото желание. При инцидент и възникване на необходимост от проверка на събитие или действия, се предоставя запис и се оказва професионално съдействие при неговия анализ.

Специално обучените служители в нашите Мониторинг центрове, преценяват адекватно всяка възникнала ситуация и при необходимост осигуряват незабавна реакция с въоръжен автопатрул.Допълнителни предимства:

  • 24 часова информираност на клиента за актуалните събития в обекта;
  • Локален или отдалечен архив с документирани действия, което предоставя възможност за непрекъснато проследяване на събитията в обекта, лесна отработка на „фалшиви аларми" и ефективна намеса при проблем /кражба, пожар, нежелана интервенция и др./;
  • Не изисква допълнително оборудване и персонал за наблюдение на камерите в обектите;
  • Бързо и висококачествено изграждане на системи за охрана според спецификата на охранявания обект и нуждите на клиента;


НА КЛИЕНТИТЕ НА УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНДИВИДУАЛЕН И ГАРАНТИРАН ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.