> Услуги
Тетбрюле 2” ООД има изградена съвременна система за комуникация и контрол, включваща както основна и резервна, така и аварийна радиочестота, обезпечаваща безупречна координация между всички екипи на фирмата 24 часа в денонощието. Качеството на предоставяните услуги се гарантира от специално изграден Мониторинг център в град Ямбол.

За повишаване сигурността на обекта, сигналът се предава посредством радиопредавател, телефонна централа, GSM-модул и GPRS –модул.

Фирмата извършва следните видове услуги:

охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/
  • 24-часов мониторинг посредством предварително монтирана сигнално-охранителна система
  • Незабавна реакция при получен алармен сигнал с въоръжени автопатрули оборудвани с GPS устройства
  • Услугата се предоставя на различни цени в зависимост от материалната отговорност, която нашето дружество поема в случай на нанесени имуществени щети
  • Бързо и висококачествено изграждане на системи за охрана, според спецификата на охранявания обект и нуждите на клиента
повече